លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានសាលា

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជាកន្លែងផ្តល់គុណភាពអប់រំល្អបំផុតជាមួយបរិស្ថានល្អ បរិក្ខាអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប សាខានីមួយៗនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គឺជាកន្លែងល្អប្រសើរសម្រាប់កូនលោកអ្នក។


សាលារៀន

ស្វែងរកអ្វីថ្មី

អ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សសាទរខ្លាំងចំពោះប្រព័ន្ធអប់រំស្តង់ដានៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាតាកែវ!

សាលា AIS មានបរិយាកាសឈានមុខគេ ជាកន្លែងដែលសំបូរទៅដោយចំណេះដឹង ភាពច្នៃប្រឌិត ការខិតខំប្រឹងប្រែង និងការកម្សាន្តដ៏ស្និទ្ធស្នាល។

មើល​វីដេអូ

ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១-៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ពិធីស្តាប់ព្រះសង្ឈសម្តែងព្រះធម្មទេសនា

ថ្ងៃទី៤-៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

ប្រឡងប្រចាំខែធ្នូ ថ្នាក់ក្រោមមេត្តយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦